Det vi tilbyder

Ord ord ord. Der bliver brugt mange ord, når det handler om lederskab. Og selvom de er meningsfulde og velmente, så skaber ord alene ingen forandring.

Men når en leder træder frem som rollemodel, inspirerer det til vækst og målrettethed.

I Leadership Lighthouse skaber vi rollemodeller. Sammen med os bliver ledere (endnu mere) bevidste om den del af deres lederskab, vi kalder Leadership Presence - det kommunikerende lederskab.

Vi sætter fokus på fem parametre, der hjælper lederen til at skabe tillid, tage ansvar, stå sikkert i sin naturlige autoritet, at være nærværende og modig.

De ledere, der lykkes her, har op mod 20 % flere high performere blandt deres medarbejdere.

Vi tror på at alle har brug for en nærværende leder, der kan fokusere og begejstre.

Det vi gør

Vi leverer skræddersyede ydelser til vores kunder - hver gang. Det gør vi, fordi vi altid tager udgangspunkt i kundens specifikke behov. Og vi bruger den tid, der er nødvendig, for at få kundens behov til at fremstå tydeligt, både for os og for kunden.

Vi interesserer os for din forretning. Insisterer på, at det, vi leverer, i sidste ende kan aflæses på din bundlinje.

Vi interesser os også for mennesker. Det er jo mennesker, der arbejder klogt sammen, som skaber resultater.

I det mangfoldige univers, der kaldes "livet på en arbejdsplads" har vi valgt at fokusere på den del, der handler om det kommunikerende lederskab.

Vi har specialiseret os i rådgivning, træning, coaching og undervisning. Vi laver workshops, assessments, feedback og afholder kurser. Vi inddrager video, når det er relevant - og der er Leadership Presence i alt, vi gør!

Meetbackmaster - en feedbackmasterclass

Vil du være en af dem, der altid bliver lyttet til med respekt?
Kunne du tænke dig at blive endnu bedre til at kommunikere - præcist og autentisk?
Ønsker du en uddannelse, hvor du kommer til at mestre samtalens kunst både professionelt og personligt?
Så er en Meetbackmaster noget for dig!

Meetbackmaster er navnet på en ny Feedbackmasterclass. En ambitiøs og samtidig praktisk orienteret uddannelse på 4 moduler hen over et halvt år. Her lærer du at kommunikere præcist, åbent og direkte.

Hver eneste dag går virksomheder glip af tusindvis af gode ideer og - måske endnu værre - glip af begejstring, trivsel og stolthed blandt medarbejderne.
Mange ledere og medarbejdere tør ikke for alvor at bringe hele sig selv i spil – måske af frygt for kritik, jantelov eller anden usund og begrænsende kultur på arbejdspladsen.

Som Meetbackmaster bliver du i stand til at ændre kultur - fra fejlfinding til fejring af fakta.
Du skaber ”samtalerum” der styrker fællesskaber og skaber handlekraft.
Du gi´r igen - og du gør det ordentligt.

Meetbackmaster - Praktisk info

Modul 1 afholdes 27. august kl. 9-21 [De tre spejle - samtalens anatomi – dybdelytning ]
Modul 2 afholdes 26. og 27. september [Foregår primært i naturen - feedback i grupper - kontakt]
Modul 3 afholdes 25. oktober [Skab kultur! - Fokus på egen adfærd og behov - Bed om feedback!]
Modul 4 afholdes 22. november [Det grønne bord - Gæster udefra]

Mellem modulerne er der video-træning og enkelte opgaver, du får mulighed for at prøve af på din arbejdsplads.

Uddannelsen foregår i uforstyrrede rammer på Leadership Lighthouse´s skovejendom, midt i Jylland.
Adressen er Hærvejen 177, Sdr. Kollemorten, 7323 Give.

Pris for alle fire moduler inklusiv certificering og forplejning: 22.500 kr. + moms.

Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig selv og andre gennem deres kommunikation, f.eks. ledere, projektledere, HR-konsulenter, lærere, sundhedspersonale, finansfolk, advokater, pædagoger, politibetjente, journalister etc.

Tilmelding og yderligere info: send en mail til kim@leadershiplighthouse.dk

Undervisere er Kim Fogh og Pia Lasborg

Lighthouse Coaching

Individuel coaching og team-coaching. Foregår hos Leadership Lighthouse i Aalborg eller Aarhus - eller hos kunden. Vi har også gode erfaringer med at coache over Skype eller pr. telefon (første session altid face-to-face).

Lighthouse Impact

En videobaseret 360 graders kvalitativ måling med hovedvægten lagt på lederens evne til at etablere tillid, tage ansvar, være en autoritet, være nærværende og modig. Lighthouse Impact bliver typisk fulgt op af en udviklingsplan, der løber over 6-10 måneder.

Lighthouse Presentation

Vores metode til at hjælpe ledere og andre, der vil brænde igennem på en autentisk og overbevisende facon. Vi forsøger ikke at lave nogen om. I stedet fokuserer vi på at forstærke de kommunikationsevner, der allerede er til stede, og på at få ryddet op i nogle af de uvaner eller misforståelser, der står i vejen for den kraftfulde formidling.

Et Lighthouse Presentation forløb vil altid være skræddersyet den enkelte leder. Overskrifterne kan bl.a. være ”Kropssprog”, ”Stemme”, ”Autoritet”, ”Storytelling” ”Kraftfuldt sprog”.

Lighthouse Intensive

Vores internatkursus med fokus på Leadership Presence og det personlige lederskab. Vi holder både åbne kurser og lukkede kurser for enkeltvirksomheder. Vi annoncerer vores åbne kurser på LinkedIn.

Jo bedre du kender dig selv – dine reaktionsmønstre, dine vaner, dine styrker – des større chancer har du for lykkes i dit lederskab.

Og hvordan kommer du så til at kende dig selv?

Formlen kan lidt forenklet se sådan ud: Tid + velegnet ramme + tilpas forstyrrelse. Den velegnede ramme kan være vores skovejendom på Hærvejen midt i Jylland, den lille ø, Egholm, i Limfjorden eller Schur Konferencecenter ved Juelsminde.

havn 1 sh

MIDT I LIVET - 24 intense timer

Et af vores nye, åbne kurser er Midt i Livet - 24 intense timer.

Midt i Livet er for dig, der måske i længere tid har mærket dine håb og drømme kalde på din opmærksomhed. Du har nok ikke hørt ordentligt efter - endnu. I løbet af 24 intense timer får du kikket grundigt på dit liv - både indad og fremad. Noget af tiden alene, men mest som en del af en gruppe på max. 12 personer. Grundtonen på kurset er lys og musisk. Forvent både humor og ambitiøsitet, larm, stilhed og masser af ild.

Du får her en unik chance for at formulere nogle forpligtende beslutninger, professionelle og personlige.

Undervisere på Midt i Livet er Kim Fogh og Palle Fogh.

MIDT I LIVET - praktisk info

Planlagte Midt i Livet-kurser i 2018: 1.-2. september, 10.-11. oktober, 13.-14. november.
Kurset foregår på en mental ø, langt inde ad en markvej midt i Jylland. Adressen er Hærvejen 177, Sdr. Kollemorten, 7323 Give.

Målgruppe: For en gangs skyld er det ligegyldigt om du er leder eller lærling. Der er kun to ”adgangskrav”: 1) du skal være mellem 35 og 70 år. 2) du skal formulere 3-5 linjer om din motivation for at deltage og sende dem til kim@leadershiplighthouse.dk.

Pris: 1750 kr. + moms. For det beløb får du forplejning, 100% økologisk fra lokal gårdbutik, og overnatning i kategorien: simpel og ren. Ingen enkeltværelser. Ønsker du eget værelse, er der gode og prisvenlige alternativer i mindre end 10 minutters kørselsafstand.

En af kvaliteterne ved at være forbi de første ungdomsår og stadig på afstand af alderdommen er, at her - midt i livet - kan vi for alvor træde i karakter. Vi har opnået en vis sum af livserfaring og selvindsigt og vi ved, at livet går hurtigt. Vi søger meningsfuldhed og integritet, både professionelt og personligt. Måske gør vi os også tanker om, at se mere af verden, møde nye mennesker, få ny inspiration.

Fælles for de fleste af os er et ønske om finde helt ind til vores livsformål eller purpose. Der, hvor vi ved, at vi lever som vi allerhelst vil.

rundkreds

Dem vi er

Leadership Lighthouse er et konsulenthus med særligt fokus på lederskab og lederkommunikation. Virksomheden, der blev grundlagt i 2012 ejes af Kim Fogh.

Vi holder til i det jyske, men arbejder i hele Danmark og også i udlandet.

Teoretisk er vi inspirerede af både eksistentialisme, action learning, systemisk tænkning og socialkonstruktivisme. Men først og fremmest er vi pragmatiske og optaget af at finde effektive måder at hjælpe vores kunder med at nå deres mål.

Udover div. uddannelser trækker vi begge på vores erfaring som ledere i både private og statsejede virksomheder.

Vi samarbejder med nogle af landets dygtigste specialister, når der er områder, vi ikke selv behersker.

Kim Fogh

Kim har en Master i Læreprocesser og Organisatorisk Coaching fra Aalborg Universitet, Certified Advanced Business Coach fra Columbia University, New York og er desuden uddannet Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Han har været ansat ved bl.a. TV2, Danmarks Radio og Vestas Wind Systems.

kim@leadershiplighthouse.dk
+45 2363 5370

Læs mere om Kim på LinkedIn

kim 2

Mette Madsen Dam

Mette er associate partner og medstifter af Leadership Lighthouse. Hun har en MBA i Business Psychology og er Cand. Mag. i Medievidenskab med en kandidat i Organisation & Ledelse fra ASB og Kommunikation fra RUC. Hun er i dag fast tilknyttet Aalborg Universitet og har været ansat ved bl.a. Danmarks Radio og Vestas WInd Systems.

mette@leadershiplighthouse.dk
+45 2086 5161

Læs mere om Mette på LinkedIn

mette 1

Jakob Wolf

Jakob Wolf er associated partner. Udover at løse opgaver i Leadership Lighthouse fungerer han som leder af Teknisk Sektion, A Flight, i Eskadrille 722 i Flyvevåbnet. Han er uddannet flymekaniker i Forsvaret, Stifinder og coach. Han har været ansat som redder og Flight Engineer på Redningshelikopteren.

jakob@leadershiplighthouse.dk

Læs mere om Jakob på LinkedIn

jakob 1

Pia Lasborg

Pia er associated partner. Hun er uddannet journalist og har været leder i DR og TV2. Hun er certificeret NLP Practitioner og coach og har videreuddannet sig i HR, healing og ledelse. Hun har en vision om at bygge bro imellem evidensbaserede videnskabelige udviklingsmetoder og tænkemåder fra metafysikken. For Pia er det vigtigt, at det både er udviklende, udfordrende og sjovt at gå på arbejde. Mere om Pia på www.udkom.dk.

pia lasborg

Palle Fogh

Palle er associated partner - og bror til Kim. Karakterisktiske træk hos Palle er empati, erfaring og en stærk tro på fællesskabets styrke. Han har 22 års ledererfaring som friskoleleder, efterskoleforstander og musikhusleder. Er formand for DGI Nordjylland og sidder i bestyrelsen for DGI-Huset Nordkraft og Vesthimmerlands Gymnasium.

palle@leadershiplighthouse.dk
+45 2129 4142

Læs mere om Palle på LinkedIn

palle

De fem parametre

En leders succes måles på hvor godt hendes/hans medarbejdere performer. De ledere, der lykkes bedst, har styr på deres lederkommunikation. De er dygtige til de 5 parametre, vi samlet kalder for Leadership Presence.

Tillid

Det er her, det hele starter. Tillid handler om at møde andre mennesker med troen på, at de andre vil én det godt. Man har tillid til, at de andre har noget interessant at byde på, samtidig med at man også selv bliver hørt og forstået.

Når mennesker arbejder tillidsfuldt sammen, er de åbne og nysgerrige og deler frit deres ideer. Det kommer der kreative, nyskabende løsninger ud af.

I Leadership Lighthouse skærper vi lederes og medarbejderes bevidsthed om, hvordan de kommunikerer tillidsskabende. Dermed bygger de det allerstærkeste fundament for samarbejde, selvtillid og holdånd.

Ansvar

Når lederen tager det fulde ansvar på sig, får han samtidig al den power der ligger i at vide, at han gør alt det, der skal til, for at nå sine - og arbejdspladsens - mål.

Leadership Presence og ansvarlighed går hånd i hånd. Fordi ansvarlighed styrker lederes og medarbejderes evne til effektivt at nå deres mål, samtidig med at de styrker motivation og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

Det kræver stor disciplin og selvbevidsthed at holde ansvaret hos sig selv. I Leadership Lighthouse træner vi ledere og medarbejdere i at blive dygtige til at opdage, når de lægger ansvaret fra sig - og i at tænke proaktivt og ansvarsfuldt.

Autoritet

Der er mange fordomme om autoritet, så derfor bruger vi tit betegnelsen "En naturlig autoriet", når vi arbejder med denne kerneegenskab i Leadership Presence.

At være en autoritet - på den værdiskabende måde - handler om at være tydelig i sit lederskab. Her viser lederen hvorfor det giver mening at bruge sit arbejdsliv netop på denne arbejdsplads. Det gør han blandt andet ved at fortælle troværdige historier om hvordan alle kan være med til at skabe værdi, udvikling og læring.

I Leadership Lighthouse hjælper vi ledere med at finde ind til deres naturlige autoritet, uanset om de har brug for at justere op eller ned.

Nærvær

Et svært definerbart begreb, men ikke desto mindre særdeles kraftfuldt i en arbejdsmæssig kontekst.

Når vi arbejder med nærvær, fokuserer vi både på nærvær med sig selv - og nærvær med andre. En leder, der mestrer begge dele, står uhyre stærkt i forhold til at skabe relationer med sine medarbejdere.

Vi definerer nærvær som det at gøre én ting ad gangen. Og at gøre denne ene ting fuldt og helt.

Evnen til at være nærværende kan - ligesom næsten alt andet - trænes og forfines. Den disciplin har vi specialiseret os i i Leadership Lighthouse.

Mod

Modige ledere skaber bemærkelsesværdige resultater!

Som regel ved vi jo godt, hvad der skal til, for at komme nærmere et ønsket mål. Når vi alligevel ikke altid handler, hænger det bl.a. sammen med, at vi mangler mod.

Mod til at tænke nyt - og mod til at holde fast i en beslutning.

Når mod bliver for meget, kalder vi det dumdristighed. Det er den balance lederen skal forsøge at holde - og der er ingen garanti for, at den formel, der virkede i går også vil virke i morgen.

I Leadership Lighthouse samarbejder vi med nogle af verdens mest respekterede specialister i forhold til lederskab og mod. Formålet er at styrke lederes evne til at stå i det åbne og uvisse - uden at miste fokus.

Udvalgte samarbejdspartnere

Vi tænker på vores kunder som samarbejdspartnere. Vi er fælles om at finde løsninger og har brug for hinandens viden og erfaring.

 • di
 • nordea-logo.jpg
 • topdanmark-logo.jpg
 • lego
 • 438x187 vandteknologi
 • vestas
 • arla
 • rambol
 • danklima
 • smuk fest
 • region midtjylland
 • mhi vestas
 • lederne
 • au
 • margin
 • nordjydske medier
 • AVV
 • fu
 • aau
 • forsvaret

Kontakt

Aarhus-kontoret
Jupitervej 11
8270 Højbjerg

Aalborg-kontoret
Østerågade 25, 1.
9000 Aalborg

Kim Fogh
 kim@leadershiplighthouse.dk
 +45 2363 5370

Mette Madsen Dam
 mette@leadershiplighthouse.dk
 +45 2086 5161

 Leadership Lighthouse på LinkedIn